Vyjadrenie Ing. Petra Jakuša k reportáži TV Markíza "Robili zadarmo" zo soboty 1.6.2013
Email Markíze: 
V súvislosti so včerajšou reportážou "Robili zadarmo" Michala Bujnu v Televíznych novinách vás chcem upozorniť,
že spôsob akým bola podaná, poškodil moje dobré meno, napriek tomu, že s uvedenou kauzou nemám nič spoločné.
V reportáži sa dookola spomínal Ing. Jakuš, ktorý podviedol svojich dodávateľov pri stavbe v Trenčíne. 
Napriek tomu, že reportér opakovane spomínal priezvisko a titul, vôbec nepovedal celé meno (Pavol Jakuš), 
a to, že dotyčná osoba je zo Žiliny bolo uvedené len raz pred samotnou reportážou.
Reportáž sa zaoberala stavbou v Trenčíne a keďže v Trenčíne som ja jediný Ing.Jakuš, ktorý podniká v stavebníctve
a keďže redaktor, neuviedol, že sa jedná o Pavla Jakuša, mnoho ľudí teraz mňa považuje za toho "podvodníka z reportáže"
a už ma aj kontaktovali, s tým, že si mysleli, že ja som ten spomínaný Ing. Jakuš.
Žiadam vás o nápravu a upresnenie informácií v ďalšom vydaní Televíznych Novín.
Prikladám úryvok z judikatúry Najvyššieho súdu:
"Základným predpokladom pre priznanie primeraného zadosťučinenia je skutočnosť, že došlo k zásahu,
ktorý je objektívne spôsobilý privodiť dotknutej osobe ujmu na jej osobnostných právach. Pre priznanie primeraného zadosťučinenia
sa teda nevyžaduje existencia následkov zásahu a postačuje už len samotná spôsobilosť privodiť ujmu na osobnostných právach.
K zásahu do osobnostných práv určitej fyzickej osoby môže dôjsť nepravdivými tvrdeniami, avšak aj takými skutkovými tvrdeniami,
ktoré sú samé o sebe pravdivé, ale boli uvedené takou formou, v takých súvislostiach alebo za takých okolností, 
že objektívne vyvolávajú dojem pravdu skresľujúci, čím pôsobia difamačne."
Ing. Peter Jakuš, Trenčín